Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       19.   XI   2017.                                              Broj: 203Draga braćo i sestre,
nikada ne smijemo smetnuti s uma kako na cjelokupno naše življenje, pored naših osobnih grešaka i krivih prosudbi, djeluje duhovni svijet zloće, sile o kojima govori ne samo Sveto pismo već i cjelokupna povijest čovječanstva. Te nas sile, ukoliko nismo budni, mogu opteretiti, u nekim slučajevima čak i radikalno: ''Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeči koga da proždre'' (1 Pt 5, 8). Stoga je Crkva među sakramentalima, poslušna Gospodnjoj molitvi, već od davnine milosrdno providjela da se pobožnim prošnjama od Boga traži oslobođenje vjernika od svih pogibili, a osobito od zasjeda đavola. Na osobit način u Crkvi djeluju egzorcisti koji, nasljeđujući Kristovu ljubav, ozdravljaju opsjednute od Zloga, naređujući u ime Božje zlodusima da odstupe te više ni na koji način ne štete ljudskim stvorovima. Tijekom cjelokupne povijesti spasenja susrećemo anđeoske stvorove, od kojih neki služe božanskom naumu te Crkvi neprestano donose tajanstvenu i snažnu pomoć. Ipak, neki su od njih pali, stoga ih nazivamo sotonskima – suprotstavljeni Bogu i njegovoj spasenjskoj volji i djelu u Kristu ostvarenom, te pokušavaju i dalje čovjeka pridružiti svojoj pobuni protiv Boga. U Svetim pismima đavao i zlodusi nazivaju se različitim imenima, među kojima neka na neki način označavaju njihovu narav i djelovanje. Upravo on, đavao, koji se zove Sotona, stara zmija i zmaj (usp. Otk 12, 8 - 9), zavodi sav svijet i ratuje s onima koji čuvaju Božje zapovijedi i drže Isusovo svjedočanstvo (usp. Otk 12, 9. 17). Naziva se protivnikom ljudi (usp. 1 Pt 5, 8) i čovjekoubicom od početka (usp. Iv 8, 44) jer je po grijehu učinio čovjeka podložnim smrti. Zbog toga što svojim zasjedama izaziva čovjeka na neposluh prema Bogu, taj se Zli naziva Napasnikom (usp. Mt  4, 3 i 26, 36 - 44), lašcem i ocem laži (usp. Iv 8, 44), koji djeluje lukavo i prijevarno, kako svjedoči zavođenje praroditelja (usp. Post 3, 4. 13), zatim napastovanje Isusa da se odvrati od poslanja koje je primio od Oca (usp. Mt 4, 1 - 11; Mk 1, 13; Lk 4, 1 - 13) i naposlijetku njegovo prerušavanje u anđela svjetlosti (usp. 2 Kor 11, 14). Zove se i knezom ovoga svijeta (usp. Iv 12, 31; 14, 30), onoga naime svijeta koji je sav u Zlome (usp. 1 Iv 5, 19) i prave Svjetlosti ne upozna (usp. Iv 1, 9 - 10). Njegova se moć označuje kao moć tame (usp. Lk 22, 53; Kol 1, 13) jer mrzi Svjetlost, koja je Krist, i vuče ljude u svoje tmine. A oni zlodusi koji zajedno s đavlom nisu poštovali Božje vrhovništvo (usp. Jd 6) odbačeni su (usp. 2 Pt 2, 4) i tvore duhovni svijet zloće (usp. Ef 6, 12). Stvoreni su kao duhovi ali su sagriješili, stoga se zovu anđelima Sotone (usp. Mt 25, 41; 2 Kor 12, 7; Otk 12, 7. 9), što može također značiti da im je povjereno neko poslanje od njihova zloga poglavice. Djela svih tih nečistih, nevaljanih, zavodničkih duhova (usp. Mt 10, 1; Mk 5, 8; Lk 6, 18; 11, 26; Dj 8, 7; 1 Tim 4, 1; Otk 18, 2) uništila je pobjeda Sina Božjega (usp. 1 Iv 3, 8). Iako svu ljudsku povijest prožimlje teška borba protiv moći mraka koja će trajati do posljednjega dana, Krist nas je po svome vazmenom otajstvu muke i uskrsnuća istrgnuo iz ropstva đavla i grijeha, uništavajući djelovanje đavla i zloduha od zaraze zla. A kada razorno i neprijateljsko djelovanje đavla i zloduha snalazi osobe, stvari, mjesta i na različite načine se pojavljuje, Crkva je, uvijek svjesna da su ''dani zli'' (Ef 5,16), molila i moli da se ljudi oslobode od zasjeda đavla.
OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Bog nam daje od svog imetka darove s povjerenjem, umnožimo ih i ostvarimo se:
''Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak'' (Mt 25, 14).

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Izr 31, 10-13.19-20.30-31
Drugo čitanje: 1Sol 5, 1-6
Evanđelje: Mt 25, 14-30


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: ''Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj koli je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga. ’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’ ''
    
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,

svakom od nas Bog je dao neke darove (talente). Stvoritelj očekuje od nas da te darove umnožimo za činjenje dobra na ovom svijetu: da ostvarimo napredak na različitim područjima. Takvo djelovanje mnogih ljudi, u sinergiji, čini dobrobit svima i očituje napredak svijeta na dobrobit svih. Odreći se svojih darova, ne koristiti ih (zakopati talente kao ono što nam je Bog dao – darovao) znači ne uroditi plodom, znači osušiti se kao grana koja više nema smisla, znači narugati se Stvoritelju a još više sebi. Vodeći računa da na pasivnost naših darova utječu mnogostruki čimbenici, pri čemu ne smijemo nikad zanemariti djelovanje duhovnog svijeta zloće, kojeg smo spominjali na početku ovog listića, valja nam se trgnuti i biti ono za što nas je Bog stvorio: prava slika Božja sa specifičnošću naših daravo, na dobrobit svih. U svakom od nas očituje se Bog po svojoj posebnosti. Nasuprot silama entropije uprimo truda i volje u pobožanstvenjenje ovoga svijeta po naputku Božjem. Da tamo gdje smo mi bude i očitovanje Božje ljubavi, izgradnje, pravednosti i mira; da budemo živi izraz Božje nevidljivosti – njegova milosrđa i ljubavi. 


MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com