Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: VI                                     18.    II   2018.                                              Broj: 216
Draga braćo i sestre,
velika nam djela učini Gospodin! Budimo sretni, budimo radosni. Naša Crkva je od nedljelje 11. 2. 2018. bogatija za jednog đakona i tri svećenika. Đakon Marijan Strunje i vlč. Vedran Obućina služit će u Hrvatskoj, a vlč. Jani Janez Belcl i vlč. Stanko Šandak u Slovenskoj starokatoličkoj crkvi. Sveta su ređenja duboki znak odaziva na poziv Božji. Ona su znak velike hrabrosti i odvažnosti. Riječ je o viteštvu duha, jer samo vitezovi duha mogu odgovoriti na Božji poziv. Mnogo je pozvanih ali malo je odabranih, kaže nam Gospodin. A tko su ti odabrani? Gospodin nije pristran, On svoj poziv upućuje svima ali mali broj ljudi se tom pozivu odaziva. Prema tome, odabranici su oni koji su se odazvali, koji su svoju vjeru i povjerenje stavili u Gospodina. Kako će to biti i kako će se to ostvariti? Gospodin zna – vjeruj Gospodinu. Gdje ćeš služiti? Gospodin zna – vjeruj Gospodinu. Hoćeš li uspjeti na tom putu? Uzdaj se u Gospodina, on će ti pomagati. Zahvaljuj Gospodinu i blagoslivljaj Ga bez obzira na svo trpljenje koje prolazimo – On je s tobom. Sjeti se da ni apostolima nije bilo lakše, ali imali su unutarnju radost života jer je u njima titrao sam Život – Bog. Naša braća koja su primila svete redove ostala su ista, ali opet i različita. Oni su sada obilježeni na sasvim osobit način neizbrisivim sakramentom svetog reda, te će u zajedništvu sa svojim biskupom vršiti svete službe za vjerni narod i predsjedati mu. Time Crkva Kristova nastavlja svoj hod kroz stoljeća, vjerna Gospodinu. Ako u ovom životu postoji nešto zaista vrijedno življenja, na najizvrsniji način – uvažavajući naravno sva ostala dobra poput obitelji, prijateljstva itd. – onda je to svećeništvo. Tajna je svećeništva toliko duboka da ju nije moguće izreći. Svećenik koji je to postao iz stvarnog poziva i odaziva, zaslužuje poštovanje, i to duboko poštovanje. Naše oči trajno ostaju uprte u Gospodina, da nam se smiluje i da nas vodi. On nek nas vodi, jer mi po sebi nismo sposobni voditi ni sami sebe. Ali kada nas Gospodin vodi, onda budimo sasvim sigurni da smo na pravom putu. I ne bojmo se! Neka Isus Krist po našoj novozaređenoj braći djeluje, neka širi svoju milost i vrši spasenje svijeta. Amen!


OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – rast u Duhu povezan je sa nadvladavanjem kušnji:
"I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu'' (Mk 1, 13).


PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Prvo čitanje: Post 9, 8-15
Drugo čitanje: 1Pt 3, 18-22
Evanđelje: Mk 1, 12-15

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: ''Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!''

Riječ Gospodnja.


Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,
ljudi u životu postavljaju različita pitanja o muci i zlu koje ih snalazi, i to su opravdana pitanja jer zlo pogađa i ugrožava našu egzistenciju i kvalitet života. Sveto nam pismo jasno govori da je Zlo iskušavalo i samoga Mesiju – Krista Isusa. Gospodin se je Isus suočio i suočavao sa Zlim kroz svoj život i djelovanje. Borio se sa Zlime koji ga je iskušavao. Naša je ljudska stvarnost obilježena slabošću i jadnoćom zbog Iskonskog grijeha kojim je naša narav ranjena (peccatum originale originatum) te koji se dalje prenosi na potomke rođenjem (peccatum originale originans). Od tada smo slabi i podložni zlu, bilo onom kojeg nazivamo ''prirodnim'' (proces starenja, bolest,  smrti...) bilo onom kojeg nazivamo duhovnim (usmjereno djelovanje Sotone). Kako bismo trezveno uočili zamke Zloga kao i naslutili pomake zakonitosti opterećene disharmonijom zbog zla, valja nam se sabrati i prizvati ime Gospodnje. Molitva i post ono su što nam pomaže na putu tog sabiranja. Prema tome je usmjerena i korizma u koju smo ušli na Pepelnicu: korizma bi nam trebala pomoći u tom unutarnjem sabiranju kroz djela pokore i molitve, kroz post i nemrs, kroz pojačani izraz darovanja i ljubavi, opraštanja. To su sredstva koja nam, uz nužan i nezaobilazan (neizostavan) sakrament Svete Ispovijedi i Svete Euharistije, radikalno pomažu u tome da ''stojimo na nogama'' da ''vidimo u duhu'', da ''znamo što smo i gdje idemo''. Odricanje nas vraća Bogu, vraća nas izvornima nama samima. Ostanimo zagledani u Krista, bez obzira na sve – onako kao što je i Krist ostao zalgedan u Oca, bez ozbira na sve. Uzdajmo se, utječimo se, predajmo se, otvorimo se – i vidjet ćemo spasenje Božje.
MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com